מנהל לומדים מדור שכר לימוד תלחמנהל הלומדים ומדור שכר לימוד של המכללה מסייעים לסטודנטים מיום הרשמתם ללימודים ועד השלמת התואר.מנהל הלומדים מסייע בכל הקשור להיבט האקדמי של הלימודים ומהווה החוט המקשר של הסטודנטים אל מול ראשי חוגים וראשי הפקולטות בכל הנוגע לתכנית הלימודים עד להשלמתה לזכאות לתואר ולתעודת הוראה. מדור שכר לימוד של מכללת אוהלו אחראי על הסדרת התשלום ובירורים כספיים.

כתובת:      ת.ד 222 קצרין
טלפון:        04-6825000
פקס:          04-6825011
 


א 12:30 - 10:30
15:00 - 14:30

ד 12:30 - 10:30
15:00 - 14:30

ב 12:30 - 10:30
15:00 - 14:30

ה 12:30 - 10:30
15:00 - 14:30

ג 12:30 - 10:30
15:00 - 14:30

ו


© 2021 Tor4You כל הזכויות שמורות.  השימוש באתר זה כפוף לתנאי השימוש.