קבלת הקהל במשרדי הועדה
בימים ב,ג,ד בין השעות 08:30-12:30
נמשיך לעמוד לרשותכם גם מרחוק באמצעות זימון תור לשיחה טלפונית, במיילים ובאתר הועדה.
יש לציין אם התור טלפוני או פרונטלי