פרטים טכניים
•    מיקום הפגישה: בקליניקה בכרכור, או בוידאו (זום).
•    משך פגישה: 50 דקות.
•    עלות: בין 350-450 ש״ח בהתאם ליכולתם.
•    שימו לב: יש לשלם מראש עבור הפגישה.
 
מדיניות הביטולים שלנו:
•    ניתן לבטל או לשנות את מועד הפגישה עד 48 שעות מראש ללא תשלום (החזר מלא).
•    פגישה שתבוטל (כולל שינוי מועד) בטווח שבין 24 ל48 שעות לפני המועד שנקבע תחויב בחצי מחיר.
•    פגישה שתבוטל (כולל שינוי מועד) פחות מ-24 שעות לפני המועד שנקבע תחויב במחיר מלא.