שימו לב!
להזמנת המשחק אחרי שעה 00:00 (כולל), 
יש לעבור ליום הבא.
לדוגמא: 
המשחק לשעה 00:00 בלילה בין יום חמישי לשישי יוזמן לשעה 00:00 של יום שישי