רחוב אורט 14, נתניה.
קומה 1 במעלית,דלת אחרונה מצד ימין.