מועמדי תואר שני - 
קבלת קהל מיועדת להצגת מסמכים בלבד, לייעוץ ללימודי תואר שני יש לפנות למזכירות בחוגים