לאור המגבלות לא תתקיים קבלת קהל פרונטלית במשרדי המועצה והשירות יינתן בשיחה טלפונית