שימו לב במידה ולכלב/חתול היסטוריה של תגובה אלרגית לחיסון, יש לתאם את התור לחיסון במשרדי השירותים הווטרינרים או במרפאה פרטית בלבד