המקדמה מהווה דמי ביטול שאינם מוחזרים ללקוח בכל סיבת ביטול שהיא, למעט במקרים בהם הביטול נעשה מעל 48 שעות לפני מועד המשחק.