לא ניתן לסגור את הזירה לקבוצה
מתחת ל 10 משתתפים - אנו נצרף בין קבוצות לפי רמת העומס