במידה ואינכם מעוניינים לשלם מקדמה באתר,
תוכלו לשלם על ידי הזמנה טלפונית -
054-4570999