עמיתים רבים פונים אלינו לתיאום השירות.
לכן, במידה ואין באפשרותך לקיים את הפגישה, נבקשך לדחותה או לבטלה מבעוד מועד.