אוהלו - משרד הדיקאן - תלחימשרד דיקן הסטודנטים, בתאום עם נשיא המכללה, ראשי בתי הספר והמרצים, משמש כזרוע המרכזית הפועלת למען קידום רווחת הסטודנט והפיכת שהותו במכללה לנעימה, קלה ומהנה. תוך סיוע בהתמודדות עם קשיים העלולים לצוץ במהלך הלימודים. בתוך כך, משרד הדיקן אחראים על הטיפול הישיר בבעיות סטודנטים, נושאי רווחה, פעילות תרבותית, מעורבות חברתית ועוד. כל זאת במענה מהיר ויעיל לפניות הסטודנטים, תוך שמירה על סודיות מרבית וכללי אתיקה קפדניים.

כתובת:      מכללה קצרין
טלפון:        04-6825039

 

שעות:

א 17:00 - 08:30
ד 17:00 - 08:30

ב 17:00 - 08:30
ה 17:00 - 08:30

ג 17:00 - 08:30
ו


© 2022 Tor4You כל הזכויות שמורות.  השימוש באתר זה כפוף לתנאי השימוש.